MadeBy
projecten voor hedendaagse belangen

Over ons

Over ons

MadeBy werkt aan een sterk, divers en multidisciplinair kunst- en cultuuraanbod. Dit aanbod moet een afspiegeling vormen van de Rotterdamse samenleving.

Met kunst en cultuur als middel wil MadeBy de sociale samenhang tussen alle Rotterdamse bevolkingsgroepen onderzoeken en bevorderen. In de overtuiging dat kunst en creativiteit een verrijking is voor zowel individu als maatschappij wil MadeBy zo mogelijk een bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Naast tentoonstellingen richt MadeBy zich ook op de ontwikkeling van culturele evenementen.
 

 

TEAM

Houssein Bouziane: projectleider, curator
Samir Yaaqobi: coördinator werkgroep jongeren Mooi, Mooier Middelland
Ingrid Bijkerk: communicatie en PR
Rob van der Veen: fotograaf en beeldredactie
Joke van Bilsen: assistent projectleider en coördinator educatie

BESTUUR

Louise Kuijpers: voorzitter
Marlyn van Erp: secretaris
Gerrit Jan Dijkerman: penningmeester
Els Desmet: bestuurder

COMITÉ VAN AANBEVELING

Marion Vredeling: buurtbewoner
Carel van Hees: fotograaf en buurtbewoner
Yeliz Kaya: ondernemer

Download Statuten Stichting MadeBy